Aktualności

Dzień Modlitw o uświęcenie kapłanów w Archidiecezji Warmińskiej

/assets/Uploads/_resampled/CroppedImage236236-dobrypasterz2.jpg

W sobotę 11 czerwca 2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej Hosianum odbędzie się Dzień modlitw o uświęcenie kapłanów, w ramach którego będziemy obchodzili wspomnienie rocznic święceń kapłańskich 50 - lecia kapłaństwa: ks. kan. Tadeusza Rudzińskiego, ks. prał. kan. Bronisława Siekierskiego, ks. Romualda Jakuba Waszkinela-Wekslera, ks. kan. Zdzisława Stanika oraz 25 – lecia kapłaństwa: ks. Jacka Bacewicza, ks. prał. Norberta Andrzeja Bujanowskiego, ks. Kazimierza Grabowskiego, ks. Remigiusza Klimkowskiego, ks. Leszka Kuriaty, ks. Mirosława Lango, ks. Dariusza Leśniaka, ks. kan.Wiesława Lipki, ks. prał. Romana Lompy, ks. Jarosława Millera, ks. Grzegorza Mocarskiego, ks. kan. Janusza Ostrowskiego, ks. kan. Andrzeja Preussa, ks. kan. Piotra Srogi, ks. kan. Adama Turka.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.00.
W programie: konferencja ascetyczna, adoracja eucharystyczna, okazja do spowiedzi świętej, Msza Święta koncelebrowana z udziałem Biskupów Warmińskich. Po Eucharystii, w refektarzu seminaryjnym odbędzie się braterska agapa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DUCHOWIEŃSTWO ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ
DO WSPÓLNEGO DZIĘKCZYNIENIA ZA DAR KAPŁAŃSTWA!

Kuria Archidiecezji Warmińskiej

LIST PASTERSKI na 25-lecie pielgrzymki św. Jana Pawła II do Olsztyna "Święty był wśród nas"

/assets/Uploads/_resampled/CroppedImage236236-Logo-Krajowe-Duszpasterstwo-Kierowcow.jpg

 https://youtu.be/UYUMs2Lw0CA

 Drodzy Bracia i Siostry!

1. Wielki prorok powstał między nami... (por.: Łk 7, 16)
Dzisiaj przypada 25-ta rocznica pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Olsztyna. Św. Jan Paweł II wprowadził zwyczaj szczególnego powitania kraju, który nawiedzał. Był nim pocałunek ziemi, która Go miała gościć. Sam dał interpretację tego gestu odnośnie do ziemi ojczystej. Ten pocałunek ziemi porównał do pełnego uszanowania pocałunku ręki matki, którą jest Ojczyzna.

Czytaj więcej »

WARMIŃSKA SZKOŁA BIBLIJNA zaprasza nowych studentów

/assets/Uploads/_resampled/CroppedImage236236-Folder-WSB.jpg

Warmińska Szkoła Biblijna zaprasza wszystkich pragnących: pogłębić znajomość Pisma Świętego, spotkać w nim osobowego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego, odczuć moc działania Słowa Bożego w życiu osobistym, pogłębić duchowość biblijną odnaleźć swoje miejsce w Kościele Jezusa, usłyszeć odpowiedzi na osobiste pytania wiary i moralności.

Wykłady prowadzą nauczyciele akademiccy Wydziału Teologii UWM w Olsztynie.
Odbywają się one w każdą drugą sobotę miesiąca, poczynając od października, w salach Wydziału Teologii i Seminarium Duchownego, ul. St. Hozjusza 15, Olsztyn.
Wykłady trwają od godziny 9.00 do 13.00.
Zapisy studentów pierwszego roku są prowadzone na pierwszym zjeździe.
Więcej informacji: zjzywica@poczta.onet.pl oraz na stronie www.archwarmia.pl -  Warmińska Szkoła Biblijna

Boże Ciało - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa /KAI/

/assets/Uploads/_resampled/CroppedImage236236-BoeCiao.jpg

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele katolickim.

Czytaj więcej »

Msze Św.

Niedziela

8:00

10.00

16.00

Dni powszednie

18.00: w okresie letnim

17.00: w okresie zimowym

Niech święta krew męczennika
Wiarę umacnia w narodzie,
Niech pokój pełen nadziei
Sercom w rozterce przywraca.
Niech Bogu w Trójcy Najświętszej
Będzie pokorna podzięka
Za Stanisława biskupa,
Wzór niezłomnego pasterza. Amen.

(z hymnów brewiarzowych)