Inauguracja nowego roku formacyjnego w WSD Hosianum w Olsztynie

/assets/Uploads/_resampled/CroppedImage236236-570781-4s5q-img-4778-98-705x470.jpg

Nowy rok rozpoczął się od uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem abp. Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego. Podczas inauguracji klerycy alumni III roku po raz pierwszy założyli sutanny, klerycy z V roku wyrazili chęć przyjęcia święceń, a wyznanie wiary złożył jedyny alumn roku pierwszego – Jan Hasiuk.

– Mamy wiele tematów do przemyślenia, ale myślę, że ta sytuacja zmniejszającej się liczy kleryków jest dla nas szansą. Tak to odczytujemy – szansą na głębszą formację, na jeszcze bardziej osobiste zbliżenie do Jezusa Chrystusa i wreszcie szansą do tego, by budować prawdziwą wspólnotę – podkreśla ks. dr Hubert Tryk, rektor Hosianum.

W homilii abp Górzyński przypomniał, że każdy sługa Pana będzie z jednej strony doświadczał akceptacji, a z drugiej odrzucenia.

– Motywem powołania nie ma być zachwyt, pochwała, radość ludu, ani cierpiętnictwo dla jakiejś idei. Chodzi o to, by Pan był miedzy ludźmi, by Bóg był w świecie, nawet z tymi, którzy Go nie chcą, negują. Módlmy się dziś, by powołanym nie zabrakło właściwego rozeznania i poznania Jezusa, przylgnięcia do niego, by stało się obojętne czy świat się z tego cieszy czy to zwalcza. Módlmy się też o to by ci, którzy rozpoznają powołanie poznali największą potrzebę świata czyli potrzebę Boga, by byli gotowi tej potrzebie wyjść naprzeciw – mówił metropolita.

Msze Św.

Niedziela

8:00

10.00

16.00

Dni powszednie

18.00: w okresie letnim

17.00: w okresie zimowym

Niech święta krew męczennika
Wiarę umacnia w narodzie,
Niech pokój pełen nadziei
Sercom w rozterce przywraca.
Niech Bogu w Trójcy Najświętszej
Będzie pokorna podzięka
Za Stanisława biskupa,
Wzór niezłomnego pasterza. Amen.

(z hymnów brewiarzowych)