PILNE!

/assets/Uploads/_resampled/CroppedImage236236-koronawirus.jpg

Biskup udzielił dyspensy na nieobecność na Mszy św. niedzielnej w dn.15.03, 22.03, 29.03.

Bądźmy odpowiedzialni w trosce o zdrowie własne, innych ludzi, a przede wszystkim naszego Księdza Proboszcza.

Jeśli On zachoruje, nie będzie nikogo, kto Go zastąpi. Nie będzie Mszy św.i Komunii św., a także Sakramentu Pokuty.

Dziękujemy za zastosowanie się do zaleceń Księdza Biskupa

Liturgia na dziś

Msze Św.

Niedziela

8:00

10.00

16.00

Dni powszednie

18.00: w okresie letnim

17.00: w okresie zimowym

Niech święta krew męczennika
Wiarę umacnia w narodzie,
Niech pokój pełen nadziei
Sercom w rozterce przywraca.
Niech Bogu w Trójcy Najświętszej
Będzie pokorna podzięka
Za Stanisława biskupa,
Wzór niezłomnego pasterza. Amen.

(z hymnów brewiarzowych)