Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

/assets/Uploads/_resampled/CroppedImage236236-wieczernik.jpg

Wieczorną mszą Wieczerzy Pańskiej, odbywająca się w Wielki Czwartek, rozpoczyna się tzw. Triduum Paschalne – najważniejszy okres w kalendarzu liturgicznym, którego istotą jest rozważanie męki, śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Wielki Czwartek jest świętem ruchomym i przypada trzy dni przed Niedzielą Wielkanocną. We wszystkich kościołach parafialnych odbywa się wtedy tylko jedna liturgia – wspominana wcześniej msza Wieczerzy Pańskiej. Stanowi ona pamiątkę ostatniej wieczerzy, podczas której Chrystus ustanowił sakramenty kapłaństwa i eucharystii. W czasie tego spotkania Zbawiciel najpierw połamał chleb i rozlał wino (co stanowi nawiązanie do żydowskiej tradycji), po czym uczynił je swoim Ciałem i swoją Krwią. Następnie obmył nogi apostołom, czym dał dowód, że prawdziwa miłość objawia się w pokorze i codziennej służbie bliźniemu. Po tych wydarzeniach, wraz z uczniami, udał się do ogrodu Getsemani (Ogród Oliwny), gdzie został pojmany przez żołnierzy.

Liturgia na dziś

Msze Św.

Niedziela

8:00

10.00

16.00

Dni powszednie

18.00: w okresie letnim

17.00: w okresie zimowym

Niech święta krew męczennika
Wiarę umacnia w narodzie,
Niech pokój pełen nadziei
Sercom w rozterce przywraca.
Niech Bogu w Trójcy Najświętszej
Będzie pokorna podzięka
Za Stanisława biskupa,
Wzór niezłomnego pasterza. Amen.

(z hymnów brewiarzowych)